تماس: 982144097041+

نخستین نکته ای که در خرید یک بیمه نامه مسوولیت حرفه ای مهندسان باید مد نظر داشت این است که باید برای هر مهندس یک بیمه نامه مخصوص خودش صادر شود که در آن اطلاعات کامل بیمه گزار ( مهندس ناظر ، محاسب ، مجری …) به دقت قید شده باشد ، بیمه نامه حکم اوراق بهادار را دارد و این نکته بسیار مهم است !

پس بیمه نامه های گروهی یا یک بیمه برای گروهی از مهندسان در یک بیمه نامه در رابطه با مسوولیت حرفه ای  معنا ندارد!

پیام-یک-بیمه-ای

بیمه نامه مسوولیت حرفه ای مهندسان و یا سایر بیمه نامه های مسوولیت ، دارای تعهداتی است که در جدول تعهدات نوشته شده و در واقع سقف تعهدات ، پرداخت هایی خواهند بود که نهایتاً شرکت بیمه در زمان وقوع خسارت پرداخت می کند !

پس در زمان تهیه بیمه نامه به جدول تعهدات با دقت بیشتری نگاه کنید همچنین اگر شروطی برای پرداخت گذاشته شده ، آن ها را مطالعه نمایید !

پیام-2-بیمه-ای

تفاوت بیمه گر و بیمه گزار چیست ؟

بیمه گر ، شرکت های بیمه ای هستند که مجوز صدور بیمه نامه را دارند ، پس واژه (( بیمه گر )) اشاره به شغل و حرفه است مثل آهنگر ، درودگر و …

بیمه گزار ، کسی است که از شرکت بیمه ، بیمه نامه می خرد و حق بیمه را می پردازد ! برای مثال ، شما که بیمه نامه مسوولیت حرفه ای می خرید (( بیمه گزار )) هستید  !

پیام-3-بیمه-ای

از نکات کلیدی و مهم در بیمه نامه های مسوولیت حرفه ای ، آگاهی نسبت به خطرها و یا حوادث تحت پوشش بیمه نامه است و ضرورت دارد بیمه گزار اطلاعات کافی از شرایط  بیمه نامه کسب نماید تا مشخص شود جبران خسارت ناشی از وقوع کدام حادثه در تعهد شرکت بیمه است !

به طور نمونه به استثنائات بیمه نامه توجه کنید چون جبران بعضی از خسارات در تعهد بیمه نامه نیست و عدم اطلاع از آنها ممکن است شما را یه دردسر بیاندازد !

همان طور که در پیام قبلی اشاره شد ، بیمه نامه ها دارای استثنائاتی هستند که بیمه گر از بابت آنها خسارتی پرداخت نمی کند ، اما بعضی استثنائات هستند که شرکت بیمه با گرفتن حق بیمه اضافی ، آنها را پوشش میدهد . برای مثال کلوزهایی که در بخش بیمه کارفرما به آنها به تفصیل اشاره گردید .

پیام 5 بیمه ای

زمانی که حادثه ای در پروژه های تحت نظارت مهندس پیش می آید ، ضروری است که ” بیمه گزار ” یعنی مهندس ناظر تا حداکثر پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه مراتب را به شرکت بیمه اطلاع دهد و بلافاصله شرح حادثه ، نام مصدوم / مصدومین و اگر خسارت مالی است مبلغ تقریبی خسارت را اعلام کند . پس همواره با پروژه های تحت نظارت خود ارتباط مستمر داشته باشید و از کارفرما بخواهید اگر کارگری در کارگاه مصدوم شد فوراً به شما اطلاع دهد !

بیمه نامه ها و قراردادهای بیمه ای بر اساس اصل حسن نیت استوار است !

هر یک از طرفین قرارداد باید اطلاعات یا حقایق موثر و درست را برای تصمیم گیری طرف دیگر در جهت قبول یا رد پیشنهاد اظهار نماید . پس همان گونه که شرکت بیمه باید به صراحت مواردی را که پوشش می دهد اعلام کند ، بیمه گزار ( مهندس ) نیز باید اطلاعات دقیقی از خود بیان دارد !

این جمله که در زمان وقوع خسارت از زبان کارشناسان بیمه مکرراً  شنیده می شود :

کارکرد بیمه جبران مالی خسارت است و بیمه گزار نباید بیش از میزان خسارت وارده از بیمه کسب درآمدی داشته باشد ”  و به عنوان اصل جبران غرامت شناخته می شود ، به چه معنی است ؟

طبق این اصل بیمه گزاری که به او زیان وارد شده ، باید به نحوی جبران خسارت شود که در همان وضعیت مالی پیش از وقوع خسارت قرار گیرد نه بیشتر ! ” البته این فقط برای خسارت مالی است نه جانی ! چون با بیمه نمی توان عضو از دست رفته را بازگرداند یا شخص فوت شده را زنده کرد !!

الحاقیه بیمه نامه چیست ؟  هر تغییری در بیمه نامه ، مانند افزایش یا کاهش تعهدات ، تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه یا هر تغییر دیگری که به در خواست بیمه گزار و با موافقت بیمه گر صورت گیرد ، با صدور الحاقیه انجام  می شود .

الحاقیه جزء لاینفک بیمه نامه است و به این دلیل صادر می شود که این گونه تغییرات را نمی توان در متن بیمه نامه اولیه اعمال کرد . مهندسان نیز در صورت تمایل به ایجاد تغییرات در بیمه نامه مسوولیت خود ، می توانند مراتب را به بیمه گر اعلام نمایند تا در صورت موافقت بیمه گر ، الحاقیه صادر شود .

در برخی بیمه نامه ها از جمله بیمه مسوولیت این امکان وجود دارد که حق بیمه به صورت اقساط هم پرداخت شود ، پس کسانی که برای پرداخت حق بیمه مشکل دارند می توانند از شرایط اقساطی بیمه نامه ها استفاده کنند و تعهدات بیمه گر از ابتدای صدور بیمه نامه به شرط عدم تاخیر در واریز اقساط ، جاری است حتی اگر هنوز سر رسید اقساط باقیمانده فرا نرسیده باشند ! “

در صورت بروز اختلاف بین بیمه گر و بیمه گزار ، حوزه صلاحیت قضایی در بیمه نامه ها ، خصوصاً بیمه های مسوولیت به چه معنی است ؟

چنانچه بیمه گر و بیمه گزار ” نتوانند به اختلاف خود از طریق کارشناسی و داوری پایان دهند ، رای مرجع قضایی ، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این اختلاف خواهد بود ! “

این می تواند یکی از شروط بیمه نامه ها خصوصاً  بیمه های مسوولیت باشد ، پس در بیمه نامه های مسوولیت خود ، به این موضوع توجه کنید که در شرایط بیمه نامه گنجانده شده باشد .

در قریب به اتفاق ” بیمه نامه های رایج در صنعت بیمه ، آیتمی تحت عنوان فرانشیز وجود دارد ! ” در بیمه مهندسان ” فرانشیز در واقع همان سهم بیمه گزار ( یعنی مهندس ناظر ، محاسب ، مجری ، …) از خسارت است ، که جبران آن در تعهد بیمه گر نیست ، درج فرانشیز در بیمه نامه به این دلیل است : در وهله اول بیمه گزار را ناگزیر به انجام مراقبت  متعارف از مسوولیت و مال خود بنماید ، و در وهله دوم ، بیمه گر را از هزینه های اداری مربوط به بررسی و پرداخت خسارت جزیی خلاص کند ! پس در زمان تهیه بیمه نامه به بند فرانشیز ( جانی و مالی ) توجه کنید !

در رابطه با بیمه های مسوولیت حرفه ای ، مهندسان ناظر ، محاسب و طراح می توانند مسوولیت خویش را نزد بیش از یک شرکت بیمه گر ، بیمه نمایند !

اما این بدین معنی نیست که از دو بیمه گر می توان بابت یک خسارت ، غرامت دریافت کرد ! ” زمانی می توان از هر دو  بیمه گر استفاده نمود که مبلغ خسارت بیش از تعهدات یکی از بیمه نامه ها باشد و مابه التفاوت را می توان از بیمه گر دیگر ، دریافت کرد ! و یا به نسبت تعهدات بیمه نامه از هر دو بیمه نامه استفاده نمود .

چطور می توان یک قرارداد بیمه را فسخ نمود ؟

در بیشتر بیمه نامه ها ، بیمه گزار و بیمه گر حق فسخ قرارداد را دارند ! ” توجه داشته باشید اگر بیمه گر بر اساس شرایط بیمه نامه قرارداد بیمه را فسخ کند ( که البته به ندرت اتفاق می افتد ) باقیمانده حق بیمه را متناسب با باقیمانده مدت بیمه به صورت روز شمار به بیمه گزار پس خواهد داد . اما اگر فسخ قرار داد به خواست بیمه گزار باشد ، حق بیمه برگشتی به نرخ حق بیمه کوتاه مدت محاسبه و پس داده خواهد شد .

پس بیمه گزار ( شما ) در هر زمان که بخواهد می تواند بیمه نامه را فسخ کند اما توجه کنید در انعقاد قرار داد بیمه ، حق فسخ ، لحاظ شده باشد !

در بیمه نامه های مسوولیت حرفه ای مهندسان مربوط به اشخاص حقوقی ، یکی از شرایط مهم در بیمه نامه های مسوولیت ” ذکر نام تمام کسانی است که پشت پروانه اشتغال به کارمندی حقوقی ، اسامی آنان ذکر شده است ” ، در غیر این صورت فقط از محل بیمه نامه مسوولیت ، به فردی که نام وی به عنوان بیمه گزار قید شده خسارت پرداخت می شود ! البته بیمه گزار می تواند با ارائه یک بیمه نامه در سربرگ شرکت حقوقی و با مهر و امضای مدیر عامل به شرکت بیمه اعلام کند که چه تعدادی از مهندسان در شرکت حقوقی فعال هستند و مهر و امضای ایشان پای نقشه ها و جواز ها  و … منظور می شود .

به خاطر تامین امنیت خاطر بیمه گزاران ، درباره توانایی مالی شرکت های بیمه گر و پای بندی آنها به تعهداتشان در هر کشور یک سازمان دولتی بر فعالیت های بیمه گران نظارت می کند ! در ایران این نظارت بر عهده بیمه مرکزی (( ج . ا. ا )) است ! این نهاد نظارتی در شرایط اضطراری حق دخالت در امور شرکت های بیمه و وضع شرایط ویژه در مورد نحوه فعالیت آنها را دارد ! ” پس اطمینان از داشتن بیمه نامه برای هر قرارداد بیمه ای بسیار مهم است ” .

در بیمه های مسوولیت و از جمله بیمه مسوولیت حرفه ای ، بیمه نامه قابل انتقال به غیر نیست و هیچکس نمی تواند بیمه نامه مسوولیت خود را به شخص دیگری واگذار کند . گرچه این موضوع در رابطه با بیمه بدنه اتومبیل و آتش سوزی ، آن هم البته در چارچوب قوانین بیمه ای امکان پذیر است !

در رابطه با بیمه های مرتبط با مهندسان از قبیل بیمه مسوولیت حرفه ای ، بیمه مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان و بیمه اموال و اشخاص ثالث مجاور ، ارائه اطلاعات و حقایق بیمه ای بسیار مهم است و اظهار نکردن عمدی حقایق ، کتمان قلمداد گردیده و این باعث ابطال بیمه نامه و عدم پرداخت خسارت می شود ! ” قابل توجه است که در صورت شکایت به مراجع قضایی ، دادگاه بر اساس قانون بیمه رای را به نفع شرکت بیمه صادر خواهد کرد !

در بیمه مسوولیت حرفه ای یک تفاوت عمده برای مجریان و ناظران وجود دارد به این صورت که : بیمه مسوولیت حرفه ای ناظر ، طراح و محاسب به صورت سالانه است و برای هر تعداد ساختمانی که توسط مهندس ناظر ، محاسبه و یا طراحی             می گردد پوشش بیمه ای جاری است ، اما برای مجریان موضوع شکل دیگری دارد ، بیمه مسوولیت مجری بر اساس خصوصیات و وضعیت همان ساختمانی است که مجری مسوولیت آن را قبول نموده و اینطور نیست که مهندس مجری یک بیمه نامه در سال تهیه کند و مسوولیتش را در قبال هر تعداد ” اجرا ” تحت پوشش قرار دهد !!

در بیمه نامه های مسوولیت حرفه ای ناظر یا مجریان ، همان طور که از نام آن بر می آید فقط مسوولیت بیمه گزار یعنی مهندس تحت پوشش است و اگر حادثه ای برای شخص مهندس ناظر یا مجری اتفاق بیافتد و به جسم وی آسیب وارد آید ، از محل این بیمه نامه جبران خسارت نمی شود ! در پیام های بعدی خواهیم گفت چطور می توان جان مهندس ناظر یا مجری را هم تحت پوشش هزینه های پزشکی و یا فوت یا نقص عضو قرار داد !

مهندس ناظر باید توجه داشته باشد که نباید وقفه ای بین بیمه نامه های مسوولیتش ایجاد گردد ، چون زمان وقوع خسارت در بیمه نامه ها از جمله بیمه های مسوولیت حرفه ای بسیار مهم است . مهم نیست شما چند سال بیمه داشته اید اگر زمان وقوع خسارت ، بیمه نامه نداشته باشید خسارتی به شما  پرداخت نخواهد شد ! پس زمان تمدید بیمه نامه خود را جدی بگیرید تا وقفه ای بین آن نیافتد !

سالانه تعدادی از مهندسان ناظر ( معمار ، عمران ، تاسیسات ) دچار حادثه سقوط از ارتفاع ، چاله آسانسور ، تصادم با اجسام داخل کارگاه و … می شوند و گاهی صدمات وارده جبران ناپذیرند و اغلب نیز فاقد پوشش بیمه ای مناسب ( مانند بیمه حوادث انفرادی ) برای جبران هزینه ها و یا غرامت فوت و نقص عضو هستند !

پس وقتی که یک نفر مهندس ، ناظر یا مجری یک ساختمان می شود علاوه بر اینکه کارفرما را ملزم به خرید بیمه نامه مسوولیت کارفرما می کند بلکه حتما حتما باید از او بخواهد که کلوز مربوط به جبران خسارت بدنی به شخص ناظر یا مجری را نیز خریداری کند تا در زمان وقوع حادثه ، هزینه های پزشکی یا غرامت فوت و نقص عضو ، و صدمات وارده از محل آن پرداخت شود ! البته همیشه تهیه بیمه نامه حوادث انفرادی برای مهندسان و یا سایر اقشار و حرفه ها توصیه می شود !

چرا بهتر است مهندسان بیمه حوادث داشته باشند ؟

پوشش بیمه حوادث انفرادی برای هر حادثه ای است که در طول 24 ساعت اتفاق می افتد ، یعنی چنانچه در حین رفتن سرکار ، در حال استراحت ، در حال رانندگی ، در محل کار ، در سفر و … حادثه ای رخ دهد و منجر به صدمات جسمانی گردد ، در این بیمه نامه شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه نامه نسبت به جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو فرد زیان دیده اقدام می نماید !

جالب توجه است این پوشش بیمه ای فاقد فرانشیز است و هزینه ها بر اساس مدارک و صورتحساب هایی که بیمه گزار ارائه می دهد ، جبران می شود !

برای برخی از مهندسان این سوال پیش می آید که اگر ” کارفرما ” در بیمه نامه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان ، کلوز پوشش مسوولیت ناظر را خریداری کرده آیا باز هم لازم است که بیمه نامه مسوولیت حرفه ای خریداری کنیم ؟

واقعیت این است که کلوز مزبور در بیمه نامه مسوولیت کارفرما ، فقط و فقط برای مدت زمان اجرای همان پروژه است و شامل سایر پروژه ها نمی شود ! و بعد از اتمام پروژه نیز اگر حادثه ای رخ دهد و دادگاه مهندس ناظر را مکلف به پرداخت خسارت نماید ! پس بیمه مسوولیت حرفه ای را برای مهندسان ناظر ، محاسب و مجری باید جدی گرفت !

نکنه مهم که مهندسان ناظر باید همواره مد نظر داشته باشند این است که ساختمان مورد نظارت حتما باید دو نوع پوشش بیمه ای داشته باشد !

این پوشش های بیمه ای باید از سوی کارفرما تهیه شوند ، و متعاقباً از سوی مهندس ناظر اجازه شروع به کار صادر شود ، چه بسا اصرار ناظر بر داشتن این بیمه نامه ها در مرحله اول باعث نجات کارفرما در زمان وقوع خسارت و در مرحله بعد باعث خلاصی و نجات مهندس ناظر شود !

چرا که در صورت جبران خسارات از پوشش های مذکور ، کمتر اتفاق می افتد که کارگران در صورت دریافت دیه و هزینه های پزشکی باز هم به دنبال شکایت از ناظر و … بروند !

همیشه به عنوان بیمه هایی که می شنوید و یا می بینید توجه کنید ! بعضی از آنها بیمه نامه های مسوولیت یا حرفه ای هستند مانند بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان ، مهندسان ، معماران ، مکانیک ها ، نگهبان ها و … و یا بیمه مسوولیت کارفرمایان است در قبال کارکنان و کارگران و …

در بیمه نامه مسوولیت کارفرما کلوزی هست که در آن خواسته شده ” محدوده مکانی مورد بیمه را مشخص کنید ! “

به خاطر داشته باشید به کارفرما تاکید کنید در این کلوز ، گزینه ” سایر مکان های وابسته به کارگاه ” خریداری شود ، چون اگر خسارتی خارج از سایت اصلی پیش آید بیمه از پرداخت خسارت امتناع خواهد کرد ! با آگاهی دادن به کارفرما ، شرایط در زمان خسارت برای ناظر بسیار راحت تر خواهد بود !

در بیمه های مسوولیت کارفرما در مقابل کارکنان ، کلوزی در خصوص نحوه پرداخت خسارت ، با رای دادگاه یا بدون رای دادگاه وجود دارد .

همیشه از کارفرما بخواهید گزینه ” بدون رای دادگاه ” را انتخاب کند تا دیگر نیازی به شکایت کارگران از کارفرما برای پرداخت خسارت نباشد !

توجه داشته باشید طبق تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی ، چنانچه کارگری در حین کار فوت نماید یا دچار نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم شود ، ” کارفرما ” مکلف است مستمری ده ساله این کارگر را یکجا در وجه تامین اجتماعی واریز کند !

این علاوه بر پرداخت دیه ای است که بیمه گر قبلاً به خانواده متوفی از محل بیمه نامه کارفرما پرداخت نموده است ! اما اغلب کارفرمایان فکر می کنند که مسوولیت آنها با پرداخت دیه به خانواده کارگر فوت شده به اتمام رسیده که چنین نیست ! پس لازم است کارفرما در زمان خرید بیمه نامه حتماً کلوز ” مطالبات تامین اجتماعی ” را خریداری نماید !

از آنجا که مسوولیت هر شخص یا اشخاصی به غیر از کارگران و کارکنان بیمه گزار که در پروژه ساختمانی دچار صدمات جسمانی گردند با کارفرماست ، پس بهتر است کارفرما در زمان خرید بیمه نامه ” کارفرما در قبال کارکنان ” حتما کلوز پوشش ” جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث ” را خریداری نماید ! اشخاص ثالث یعنی همسایگان ، رهگزران ، مشتریان خرید آپارتمان و یا دوست و آشنای کارفرما که برای بازدید وارد محوطه پروژه می شوند ، و به عبارتی هر شخصی که جزء کارگران نیست شخص ثالث محسوب می شود .

از آنجا که گاهی از یک سو روند رسیدگی به پرونده های شکایت کارگران و یا وراث آنها از کارفرمایان طولانی می شود و یا بازه زمانی طول درمان عضو  آسیب دیده بیش از یک سال طول می کشد و از سوی دیگر ، هر ساله افزایش مبلغ دیه توسط قوه قضاییه اعلام می شود و با توجه به این که مبنای پرداخت خسارت به کارگران صدمه دیده به صورت یوم الادا می باشد اما شرکت های بیمه مبلغ دیه کامل را بر مبنای تعهدات بیمه نامه که در زمان صدور ، خریداری شده است می پردازد ، کارفرمایان را راهنمایی کنید تا در بیمه نامه های مسوولیت کارفرما، کلوز ” پرداخت مابه التفاوت افزایش دیه ” را نیز خریداری کنند !

در بیمه نامه های مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان ، کلوزی گنجانده شده مبنی بر این که ” خسارت هایی که با نوع فعالیت بیمه گزار ( کارفرما ) ارتباطی ندارد اما باعث مصدوم شدن کارگران و کارکنان می شود را پوشش دهد ” ! همانند فعالیتی که بر خلاف شرح وظایف کارگر به وی سپرده می شود .

کارفرما با خریداری این کلوز می تواند دیه کارگران را از این محل پرداخت کند !

توجه داشته باشید بیمه های مسوولیت حرفه ای معمولاً سالانه صادر می شوند ولی بیمه مسوولیت کارفرما می تواند سه ماهه و شش ماهه با توجه به مدت اجرای پروژه و یک ساله صادر گردد ، پس کارفرما را به اخذ پوشش بیمه نامه توصیه اکید نمایید چون حادثه خبر نمی کند .

بدانیم که بیمه نامه کارفرما در مقابل کارکنان و کارگران ” دو مشخصه دارد :

1 . این بیمه نامه فقط خسارت بدنی را پوشش می دهد و شامل خسارت مالی نمی شود !

2. این بیمه نامه فقط برای جبران خسارت به گروهی معین ( کارگران و کارمندان )  کاربرد دارد و براساس آن طراحی شده است !

پس کارفرما را برای شناخت بهتر بیمه نامه راهنمایی کنید چرا که با آگاهی دادن به کارفرما ، شرایط در زمان وقوع خسارت ، برای ناظر راحت تر خواهد بود !

این که بیمه های مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران بر اساس جبران خسارت است ! یعنی چه ؟

اگر فردی در اثر تقصیر و غفلت کارفرما متحمل خسارت بدنی شود حق درخواست جبران خسارت را دارد مانند جبران هر هزینه ای که متحمل شده ، از دست دادن درآمدش و … ، مجموع این اقلام رقمی است که کارفرما در مقابل آن مسوول است و این مسوولیتی است که وی در مقابل آن باید بیمه باشد !

تعهدات شرکت بیمه در بیمه مسوولیت کارفرمایان در قبال کارگران چیست ؟

تعهدات شرکت بیمه عبارت است از : پرداخت غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی .

همان طور که همه می دانند بخش اعظمی از نیروی کار در صنعت ساختمان را کارگران اتباع خارجی ( از جمله اتباع افغانستان و پاکستان ) تشکیل می دهند ! تکلیف ایشان در زمان وقوع خسارت چیست ؟

چنانچه این افراد مجوز کار و اجازه اقامت داشته باشند ، همچون کارگران ایرانی ، شرکت های بیمه خسارت را پرداخت میکنند ، در غیر این صورت طبق دستور بیمه مرکزی ، شرکت های بیمه از پرداخت خسارت سرباز می زنند و کارفرما سهم شان را برای پرداخت دیه باید شخصاً پرداخت کند ! البته اگر به عنوان شخص ثالث باشند و کارگر نباشند ، شرکت های بیمه خسارت و دیه را پرداخت می کنند چون شخص ثالث از این قانون و دستور بیمه مرکزی مستثنی است !

پس ترجیحاً باید کارگران اتباع خارجی را تشویق به گرفتن اجازه کار کرد و یا از کار اتباع بیگانه فاقد مجوز و پروانه مهارت جلوگیری نمود و به کارفرما هشدار جدی در این مورد داد چون نهایتاً عدم توجه به این موضوع گریبان مهندس ناظر را هم خواهد گرفت !

بعضی ها می پرسند چرا برخی از شرکت های بیمه ، بیمه نامه مسوولیت کارفرما در قبال کارگران را با نرخ های متفاوت و گاهی با اختلاف زیاد از یکدیگر ارائه می دهند ؟ علت این امر این است که برخی شرکت های بیمه با محدود کردن بیمه مسوولیت کارفرمایان ریسک را پایین می آورند یعنی تعریف کار و وضایف شغلی کارکنان را محدود می کنند یا خسارت برای پرداخت برخی کارهای معین و ناشی از کار در برخی شرایط را مستثنی می کنند ! و همین مسائل باعث کاهش حق بیمه می شود .

از آنجا که کارفرمای ساختمان در حال ساخت ، در مقابل املاک مجاور و حتی اموال و جان افرادی که از کنار پروژه ساختمانی هم رد می شوند مسوول است ، بنابراین حتما ً پیش از شروع عملیات تخریب یا گود برداری ، به مالک توصیه اکید نمایید برای تهیه این بیمه نامه که به نام ” بیمه نامه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ” و یا ” بیمه مسوولیت سازندگان ابنیه و ساختمان در قبال اشخاص ثالث ” معروف است ، اقدام نماید . این بیمه نامه برای پروژه هایی که گودبرداری آنها بیش از دو متر باشد بسیار حیاتی و مهم است !

در این بیمه نامه ، کارشناس شرکت بیمه ، برای پایدار سازی گود و یا نحوه اجرای سازه نگهبان با توجه به نقشه اجرایی کارفرما شروط و یا توصیه هایی را ارائه مینماید ، لذا همراهی کامل با کارشناسان باعث می شود تا در زمان وقوع خسارت و ریزش  گود ، چالشی در این خصوص وجود نداشته باشد ! لازم به ذکر است که اگر مالک ساختمان عملیات اجرایی را به مجری دارای صلاحیت ( پیمانکار  ساخت ) واگذار نماید ، مسوولیت های مذکور متوجه پیمانکار ساخت خواهد بود .

از نکات مهم در بیمه نامه مسوولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ، تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه توسط کارفرماست که در یکی از بندهای آن سوالاتی راجع به مشخصات ملک ، اموال مجاور ، ساکنان و اشخاص ثالث پرسیده شده است . هم چنین راجع به ماشین آلات و دستگاه هایی که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند ! در بسیاری موارد مالکان (کارفرمایان)  در پر کردن این فرم دقت لازم را به خرج نمی دهند ! گرچه نهایتاً کارشناس بیمه در محل حاضر می شود و ملک های مجاور را ارزیابی و بررسی می کند ، اما بهتر است اگر در گودبرداری از ماشین آلات خاصی استفاده می شود ، حتماً در فرم پیشنهاد قید شود تا اگر خسارتی از این بابت به جان و مال اشخاص ثالث وارد آمد از محل این بیمه نامه جبران شود!

پس نسبت به بیمه نامه هایی که کارفرما تهیه می کند حساس باشیم !

همان طور که در پیام های قبلی گفته شد ، در بیمه های مسوولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ، ابتدا کارشناس شرکت بیمه برای بازدید و ارزیابی از ملک و محل آن اقدام می کند و موارد زیر را مد نظر قرار می دهد :

 1. نوع خاک منطقه
 2. وضعیت ساختمان های مجاور ( کهنه یا نوساز بودن آنها )
 3. این که املاک مجاور زیر زمین دارند یا خیر
 4. توجه به عرض معبر و شلوغی یا خلوت بودن آن
 5. این که ملک بر خیابان اصلی قرار گرفته یا فرعی
 6. این که ملک مورد نظر بر طبق پروانه صادره نیازمند چند متر گودبرداری است
 7. عمق گودبرداری
 8. و …

بر اساس این اطلاعات است که شرکت بیمه در خصوص پوشش بیمه ای ملک مورد نظر تصمیم گیری می کند و نرخ حق بیمه را اعلام می نماید !

با توجه به اینکه جاری شدن اعتبار بیمه نامه با پرداخت به موقع حق بیمه میسر می شود ( طبق ماده یک قانون بیمه)، بسیار لازم است در بیمه نامه ” مسوولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ” ، به علت حساسیت خاص در زمان وقوع حادثه و ریسک مترتب  در زمان گود برداری ، پس از بازدید کارشناس شرکت بیمه و تایید وی مبنی بر صدور بیمه نامه ، کارفرما حداکثر ظرف 24 ساعت حق بیمه را واریز نماید . در غیر این صورت صدور بیمه نامه به بازدید مجدد کارشناس موکول می شود ! متاسفانه کارفرماهای بسیاری هستند که موضوع پرداخت حق بیمه را در زمان مقرر جدی نگرفته اند و از قضا حادثه ای رخ داده که هم خود را به دردسر انداخته اند و هم پای ناظر نیز برای جبران خسارت به ماجرا باز شده است !

پس فراموش نکنیم هر چیزی که به پروژه مربوط است به ناظر هم مربوط است حتی دیر کرد پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما !!!

در پروژه های بزرگ عمرانی که پیمانکاران ماشین آلات و دستگاه های حفاری ، انکراژ و نیلینگ دارند ، بسیار مهم است که پیش از شروع به کار پروژه ، بیمه نامه ” ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری ” برای پروژه تهیه شود !

این بیمه نامه چند ویژگی خاص و مهم دارد که در این پیام و پیام های بعدی به آن اشاره می شود ! در این پوشش بیمه ای ، ماشین آلاتی که دچار سانحه ای شوند تحت پوشش قرار می گیرند و خسارتشان جبران می شود ( مثلا سقوط کنند یا زیر آوار خاک بمانند یا وسیله ای دیگر باعث خرابی آنها شود )! عموماً پیمانکاران بعد از اسقاط شدن و از بین رفتن ماشین آلات به فکر حفظ و صیانت از سرمایه خود می افتند ، که دیگر دیر است !

پس ویژگی مهم این بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری است !

منظور از بیمه ” تمام خطر پیمانکاران ” چیست ؟

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران ” کل پروژه ” را در بر می گیرد یعنی در بیمه نامه های ” مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان ” یا در ” مقابل اموال  و اشخاص ثالث ” فقط خسارتی که به دیگران ، یا کارگران یا همسایه ها و … وارد می شود قابل جبران بود در حالی که از محل آن بیمه نامه ها ، خسارت به خود پروژه جبران نمی شود  !

اما در بیمه نامه ” تمام خطر پیمانکاران ” خسارت وارده به سازه و یا بنا و اسکلت ساخته شده یا تجهیزاتی که در پروژه نصب می شود جبران و پرداخت می شود ، مثلا وقتی گودی ریزش می کند یا ساختمان در حال ساختی به دلایل مختلف دچار نشست و حادثه می شود ، این بیمه نامه آن را جبران می کند !

به عنوان مهندس ناظر یا مجری در کارگاه های ساختمانی ، دانش خود را نسبت به آنچه نجات دهنده است افزایش دهیم و آن را در اختیار کارفرما قرار دهیم ! زمانی که حادثه ای رخ دهد آنها ممنون شما خواهند بود !

در بیمه نامه تمام خطر مهندسی مقاطعه کاری / تمام خطر نصب ” مانند سایر بیمه نامه ها ، ابتدا باید یک فرم پیشنهاد به طور کامل و دقیق پر شود !

اما گاهی مشاهده می شود که مالکان ، پیمانکاران یا مجریانی که اقدام به تهیه این بیمه نامه میکنند ، دقت زیادی در خصوص تکمیل فرم پیشنهاد به طور کامل و دقیق ندارند ! از آنجا که مبنای صدور بیمه نامه همین فرمی است که محتویات و اظهارات قید شده در آن ، در زمان وقوع خسارت نیز بسیار به درد خواهد خورد ! اعمال دقت در زمینه تکمیل این فرم ها بسیار ضروری است !

آگاهانه بیمه نامه بخریم ! و بدانیم که حق بیمه ای که می پردازیم قرار است چه موقع به کارمان بیاید ؟!

در بیمه نامه های ” تمام خطر مهندسی مقاطعه کاری / تمام خطر نصب ” همان طور که گفته شد فرم پیشنهاد باید با دقت تکمیل و تحویل بیمه گر شود !

یکی از کلوزهای مهم آن ، کلوز هزینه های مربوط به اضافه کاری ، کار در شب و ایام تعطیل در هنگام بروز خسارت است . یعنی  چنانچه خسارتی وارد آید و پیمانکار برای جبران خسارت وارده مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری شود ، این کلوز آن هزینه های اضافی و غیر قابل پیش بینی را پوشش می دهد .

بسیاری از شکایت ها معمولاً از همینجا شروع می شود که مالک یا پیمانکار کلوز مذکور را خریداری نکرده اند .

یکی از بندهای فرم پرسشنامه ” تمام خطر مهندسی مقاطعه کاری / تمام خطر نصب ” در خصوص اطلاعات ساختمان های موجود یا اموال مجاور پروژه است ، لازم است در زمان پر کردن فرم ، صورت وضعیت مختصری از شرایط ساختمان ها یا اموال مجاور ، چنانچه مربوط به خود پروژه است ، ارائه شود .

درباره بیمه نامه ” تمام خطر مهندسی مقاطعه کاری / تمام خطر نصب ” همان گونه که در پیام های قبلی گفته شد ، کلیه خسارت ها و زیان های وارده به پروژه و اموال متعلق به آن را به هر علت بجز مواردی که در بیمه نامه استثنا شده باشد ، شامل می شود !

مدت زمان در این بیمه نامه بر خلاف سایر بیمه نامه ها می تواند بیش از یک سال باشد چرا که این بیمه نامه دوره نگهداری   ( تحویل موقت ) را هم پوشش می دهد ، به عبارتی بیمه نامه دارای :

 1. تاریخ شروع
 2. دوره تجهیز کارگاه ( پیش انبارداری )
 3. دوره احداث ( انبارداری طی دوره )
 4. دوره تست پروژه
 5. دوره نگهداری ( تحویل موقت )
 6. تاریخ انقضاء

  می باشد !

         منظور از تحویل موقت یا دوره نگهداری بخشی از پروژه است که تحویل کارفرما شده اما پیمانکار همچنان درباره با آن  قسمت مسوول است و چنانچه ایراداتی و یا مشکلاتی در آن قسمت ها وجود داشته باشد ، باید پاسخگوی جبران خسارت احتمالی باشد !

خرید بیمه نامه و تامین پوشش بیمه ای برای هر حرفه مندی بخصوص مهندس و کاردان و سایر دست اندر کاران شاغل در بخش ساختمان ضروری و در مواردی حتی حیاتی است . اما در این خصوص توجه و دقت کافی به چند نکته اهمیت بسیار دارد :

 1.   تامین پوشش بیمه ای و خرید بیمه نامه مجوز بی احتیاطی و بی توجهی به قوانین و مقررات نیست و هر فرد باید به دقت وظایف مربوط به خود را با رعایت جوانب احتیاط و ضوابط مقرر به طور کامل انجام دهد .
 2. 2.     تامین پوشش بیمه ای موجب رهایی از محکومیت های کیفری یا انتظامی حرفه ای ( محرومیت از کار ) نمی گردد .
کمک لازم دارید ? با ما گفتگو کنید